PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 9 maart 2018 Nieuwsbulletin 9 maart 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

11 maart 10.00 uur in Het Anker,
Voorganger is mevr. D.v.Alphen, Warnsveld

14 maart 19.30 uur in Het Anker
Voorganger is ds. J.J.v.Zoelen
Biddag voor gewas en arbeid

18 maart 10.00 uur in Het Anker,
Voorganger is ds. J.Bruin, Zutphen

25 maart 10.00 uur in de Kerk,
Voorganger is ds. J.J.v.Zoelen
Palmzondag

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Komende zondag, al weer de 4e zondag in de 40 dagentijd, draagt de mooie naam ‘verheug je!’. De psalm die bij deze zondag hoort is Ps. 122 – één van de liederen van de opgang, ook wel pelgrimsliederen genoemd. We vinden ze in het Psalmboek: Ps. 120-134. Liederen die gezongen werden door de Israëlieten wanneer ze optrokken naar Jeruzalem, naar het Huis van de HEER. Hoe goed was het om na een lange en vermoeiende tocht de poorten van Jeruzalem te mogen binnengaan. De vreugde daarover wordt bezongen in Ps. 122.
In de kerk staat deze zondag voor het uitzien naar Pasen. Jeruzalem als de stad waar de Heer gekruisigd werd, maar waar Hij ook in de graftuin aan Maria verscheen als de nieuwe Adam:
Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen.       
 
Op woensdag 14 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Er is een dienst in ‘het Anker’ om 19.30 uur. We nodigen u van harte uit om erbij te zijn en erbij stil te staan dat ons leven een gegeven leven is. In deze donkere wereld beseffen we wat een voorrecht het is om in alle rust te mogen wonen, ons werk te kunnen doen en van al het goede te kunnen genieten. 
Want in feite ontbreekt het ons aan niets. Mag het gebed en vooral ook het dankgebed  ons daar telkens weer van bewust maken.
Ds. Fini van Zoelen      

Project ‘HOOP’  in Oeganda:
In de zondagmorgendienst van 4 maart waren bij ons te gast Niels en Maaike v.d. Kuur-Wijmenga om ons en daarna in de kinderdienst de kinderen te vertellen over het project ‘HOOP’ waar ze nauw bij betrokken zijn. Op de site http://projecthoop.nl. lezen we:
‘In de sloppenwijken van Kampala (de hoofdstad van Oeganda) leven veel kinderen zonder toegang tot degelijk onderwijs. Vaak komen de kinderen uit deze wijken uit een éénouder gezin of zijn wees. Ze moeten het vaak doen met maar één maaltijd per dag en hebben geen financiële middelen om naar school te  kunnen gaan. Met Stichting Hoop willen we deze kinderen graag helpen. Dit doen we door middel van het financieel en praktisch ondersteunen van een lokale basisschool die is opgericht door Pastor Eddie.
De school geeft de kinderen een extra maaltijd, medicatie als ze dat nodig hebben en geeft degelijk onderwijs. Heel graag willen we de kinderen van deze school helpen om zicht te krijgen op een hoopvolle toekomst waarin ruimte is voor dromen en het verwezenlijken daarvan’ .
Er was nog altijd een potje met geld dat de kinderen van de kinderkerk hadden gespaard en dat bedrag hebben we overhandigd aan Maaike en Niels. Ook zal de opbrengst van het paasontbijt naar dit mooie doel gaan.
Wilt u zelf ook iets bijdragen, dan kunt u het rekeningnummer op de site vinden. HOOP heeft inmiddels de ANBI status, zodat u uw gift ook nog van de belasting mag aftrekken.
Maaike en Niels, dank voor jullie aanwezigheid in ons midden en veel succes en zegen voor HOOP.  
Ds. Fini van Zoelen 


 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam
Op 28 februari stierf ons gemeentelid Hendrika Willemina – Riek – Koopmans-Hanskamp, echtgenote van Dirk Koopmans, in de leeftijd van 87 jaar. Tot eind januari woonden ze samen aan de Berken 2 in Steenderen en dat dit mogelijk was na het ongeluk in 2005 waarbij Dirk ernstig gewond raakte, daar waren ze erg dankbaar voor. 
Op 27 januari kwam er plotseling een einde aan hun broze samen zijn: vanwege een val moest haar man opgenomen worden in het ziekenhuis en omdat zij niet alleen kon wonen, kreeg ze een plekje in den Ooiman. Met alle gevolgen van dien. Het was teveel voor haar om de brute scheiding van haar man te kunnen verwerken.
Riek Hanskamp werd geboren in Bronkhorst op een boerderij in een gezin met twee zusjes (Riek en Hilda) die hun leven lang een hechte band hebben gehad. Haar man, geboren in Friesland, kwam tijdens de oorlog op de Veluwe wonen en kreeg werk als boerenknecht op Spaensweert en daar leerden ze elkaar kennen. Ze hebben elkaar  zo’n 70 jaar gekend. Ze trouwden op 21 april 1956 en kregen twee dochters, Gea en Marja die in Friesland werden geboren, waar ze zo’n 15 jaar hebben gewoond. Daarna volgden 30 jaar wonen in Bronkhorst. 20 jaar waren ze koster in de kapel en Riek deed het met veel plezier en toewijding ondanks de reuma waaraan ze sinds haar 40e leed. Ze onderging daarvoor allerlei behandelingen, injecties enz. die soms tijdelijk verlichting gaven, maar de kwaal bleef. Desondanks deed ze gewoon haar werk, zorgde voor de kinderen, ondersteunde haar man, en nooit hoorde je haar klagen. Ze bleef optimistisch en maakte zich geen grote zorgen voor de dag van morgen. Tot op hoge leeftijd bleef ze vaardig op de computer en bleef ze chatten (‘sjatten’) met haar kleinkinderen. En haar zus Hilda trouw opzoeken die inmiddels in een zorgcentrum in Vorden woonde. De schoonzoons Chris en Sijtze werden als eigen zonen in het gezin verwelkomd en de 5 kleinkinderen koesteren hun herinneringen aan oma. Achterkleinkind Evi heeft ze nog in haar armen gehad.
Zolang ze daartoe in staat waren, kwamen ze in de kerk.  Met verdriet en vooral ook dankbaarheid hebben we op 6 maart afscheid van haar genomen in de kapel van Bronkhorst, in een besloten dienst van Woord en Gebed, met aansluitend de teraardebestelling in Steenderen. Lied 218 klonk, één van de lievelingsliederen van Riek – Dank U voor deze nieuwe morgen – en we lazen uit Ps. 62 en uit de Bergrede de woorden van Jezus over niet bezorgd zijn. Voor haar man die nu in het Weerdje in Doetinchem verblijft, is het een hard gelag. Een dubbel verlies: zijn dierbare vrouw en hun (t)huis aan de Berken. ‘Aan alles komt een eind’ en ‘het houdt een keer op’ – uitspraken van Dirk Koopmans, de nuchtere Fries. We wensen hem, de kinderen en kleinkinderen de zorg en nabijheid van de Here God en de steun van de mensen om hen heen van harte toe.  
Ds. Fini van Zoelen  

Paasontbijt
Dit jaar wordt -inmiddels al weer voor de negende keer- het Steenderens paasontbijt gehouden. Het paasontbijt vindt plaats op Eerste Paasdag, zondagmorgen 1 april, en begint om 8.45 uur  in ‘Het Anker’; de deuren zijn vanaf 8.30 uur open. De maaltijd begint met zang door onder andere enkele kinderen van het Sterrenkoor. Vervolgens kunnen we van een uitgebreid ontbijt genieten, waarbij het doel is: een gezellige ontmoeting met elkaar. De kosten bedragen ook dit jaar slechts 2,50 euro per persoon en 1,00 euro per kind. Maar een ruimere bijdrage mag natuurlijk, want de opbrengst gaat ook dit jaar naar een bijzonder doel. Ditmaal is dat een project voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Oeganda; een project dat dit jaar ook door de kinderkerk wordt ondersteund. (Voor meer informatie: www.projecthoop.nl)
De afgelopen jaren werd het paasontbijt iedere keer door zo’n 80 tot 100 personen bezocht. Daarom is het handig wanneer u zich, vanwege de benodigde inkopen, vooraf opgeeft. Maar ook wie op het laatste moment besluit te komen, is van harte welkom. Opgave is mogelijk via de intekenlijsten achter in het Anker of via de mail: of tel. 0575-452643.
Tot ziens bij het paasontbijt!
 
Bloemengroet
Zondag 25 februari werd er een bloemengroet gebracht bij:
mevr. Nienke Hofenk, Hoogstraat in Toldijk, dhr. Jan Malsen, Weth.Campermanstraat in Toldijk en mevr. Betsy Harenberg-Harbers, Molenweg in Baak.  Zondag 4 maart waren er bloemen voor: 
ds. Fini van Zoelen, Hemmingstraat in Zutphen.

Kring over de geloofsbelijdenis
De volgende bijeenkomst over de geloofsbelijdenis is op dinsdagavond 13 maart, om 20.00 uur in het Anker. We lezen het 6e hoofdstuk uit het boekje van W. v.d. Zee.
  
Derk-Jan Terpstra winnaar muziek festival:
Als je het genoegen hebt gehad om Derk-Jan Terpstra piano te horen spelen, dan zal het je niet verwonderen dat hij de eerste prijs behaalde (categorie klassieke muziek) op het Interscolair Muziek Festival voor vier scholen in Doetinchem. Al vaker trad hij voor publiek op en soms in de kerk van Steenderen. Terecht stond in Contact dat hij een gepassioneerd pianist is en naar mijn bescheiden mening buitengewoon muzikaal. 
Proficiat Derk-Jan!   
Ds. Fini van Zoelen

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:
11 maart, Binnenlands Diaconaat
14 maart, Wilde Ganzen
18 maart, Plaatselijk Gemeentewerk

25 maart, Kerk in Actie 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.  
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 
AGENDA AGENDA

zondag 11 maart  
Eat & meet,  17.30 uur, Kastanjelaan 37
dinsdag 13 maart, 
Gesprekskring over de geloofsbelijdenis: om 20.00 uur in het Anker.
zondag 25 maart  
Eat & meet,  17.30 uur, Kastanjelaan 37

Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin dat verschijnt omstreeks vrijdag 23 maart, inleveren t/m maandag 19 maart, J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 

 
 

Palmzondag, Kerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

Eat & Meet
datum en tijdstip 25-03-2018 om 17:30
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 28-03-2018 om 10:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.