PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 21 juli 2017 Nieuwsbulletin 21 juli 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

23 juli
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen
Dienst i.s.m. Wichmond

30 juli
Kerk
10.00 uur mevr. C.v.Stappen-Ormel, Zwolle

6 augustus
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen

13 augustus
Kerk
10.00 uur ds. D.v.Alphen, Warnsveld

zaterdag 19 augustus
Veldkapel (tussen Baak en Wichmond
Oecumenische viering
19.30 uur pastoraal werker Jaap van Kranenburg en ds.Fini v.Zoelen
Thema: Alle hens aan dek.
Bij slecht weer in de St.Martinuskerk te Baak

20 augustus
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Gezamenlijke dienst met de gemeente van Wichmond:
Op de kerkenraden van Steenderen-Bronkhorst en Wichmond is besloten om één keer per jaar een gezamenlijke viering te houden. Dit keer in Steenderen, op 23 juli in de Remigiuskerk. De dienst hebben we met enkele gemeenteleden uit Wichmond en Steenderen voorbereid. Het was fijn om elkaar zo te ontmoeten. Omdat ik een aantal keren in deze zomertijd aandacht wil besteden aan Ester, heeft de voorbereidingsgroep daar enthousiast mee ingestemd. En zullen we de lezing vervolgen. 
Ester is gesitueerd in de ballingschap. Na de Babyloniërs (koning Nebukadnessar) die Jeruzalem innamen en de bevolking wegvoerden naar Babel, kwamen de Perzen aan de macht. Zij waren de Joden goedgezind, want onder koning Kores kregen de joden toestemming om terug te keren naar hun land, maar lang niet iedereen maakte daar gebruik van. Men had immers een bestaan opgebouwd, kinderen gekregen en als je het goed hebt, waarom zou je dan teruggaan? 
In Ester 1 en 2 – aan de orde op zondag 9 juli jl. – hoorden we over het luisterrijke feest dat de Perzische koning Ahasveros aanricht voor de hoogwaardigheidsbekleders in zijn rijk: 180 dagen lang wordt er gefeest, gegeten en gedronken in het koninklijk paleis in de burcht Susan; na die 180 dagen is er nog een feest van 7 dagen voor de plaatselijke bevolking. Op het hoogtepunt van het feest krijgt Ahasveros het in zijn hoofd om zijn vrouw, koning Wasti, te showen aan zijn publiek (mannen, want de vrouwen vierden in die tijd in een aparte afdeling hun feest). Maar… Wasti weigert te komen. Een ongehoord moedig en voor haar fataal besluit; Wasti is daarmee een ikoon van de vrouwenstrijd tegen vernedering en onderdrukking. Vrouwenhandel is nog altijd een zeer winstgevende bron van inkomsten! Maar wat een schande en gezichtsverlies voor de koning. Hij wordt onsterfelijk belachelijk gemaakt en zijn woede is gigantisch. Er wordt een wet van Meden en Perzen uitgevaardigd waarin Wasti wordt verstoten en aan alle vrouwen in het rijk wordt gesommeerd om hun man onderdanig te zijn. Zo wordt het gevaar (!) bezworen. Er wordt een miss Perzië verkiezing uitgevaardigd om aan een nieuwe koningin te komen. Als je daarbij stilstaat dan besef je hoe afschuwelijk dit geweest moet zijn. Ladingen meisjes, maagden, worden jarenlang uit het hele land aangevoerd en weer afgevoerd om de koning één nacht te plezieren. Ook Ester wordt meegenomen, het nichtje van Mordechai de Jood.   
Hoeveel gein er ook in Ester te vinden is, de ondertoon is zeer ernstig: altijd weer steekt de dreiging voor het Joodse volk de kop op. Het kan enige tijd goed gaan, maar meestal is dat maar van korte duur: Haman verschijnt op het toneel. Dat gaan we horen op 23 juli: we lezen dan Ester 3 en 4. Het zijn lange hoofdstukken maar in de voorbereidingsgroep waren we het erover eens om ze toch maar helemaal te laten klinken. 
We nodigen u/jou van harte uit om te komen op 23 juli en het belangwekkende verhaal van Ester te beluisteren. Met een springlevende boodschap voor onze tijd. Het gaat over grenzen – hoever ga je -, en keuzes maken in deze chaotische en verwarrende wereld. 
Ds. Fini van Zoelen   

 
ALLE KINDEREN WELKOM, OOK IN DE ZOMER! ALLE KINDEREN WELKOM, OOK IN DE ZOMER!

Ook in de zomervakantie alle kinderen welkom in de dienst!
De kinderkerk loopt deze zomer tot en met zondag 16 juli. Maar ook in de zomervakantie is er aan de kinderen gedacht. Ina Wijmenga verzorgt tot en met 20 augustus iedere zondag een speciaal programma voor grote en kleinere kinderen. Welkom dus!  

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Wij gedenken Gerrit Willem Albertus Berendsen
Op  23 juni is overleden Gerrit Willem Albertus Berendsen in de leeftijd van 89 jaar. Hij is geboren op de boerderij ‘Het Barger’ in Toldijk en groeide daar op. In die tijd begon na een dansavond de vlam van liefde te branden voor Jootje Hissink. Ook daarna, in de moeilijke periode toen Willem werd uitgezonden naar Indië, hield de liefde stand.
In 1955 zijn ze getrouwd. Het gezin is uitgegroeid tot een grote familie met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, waar Willem enorm van kon genieten. Ook genoot hij van zijn bedrijf, die hij samen met Jootje heeft opgebouwd. Een bedrijf dat in de loop der jaren veranderde van gemengde bedrijf tot een melkveebedrijf.
Willem was een veelzijdige man en ging vaak samen met de kinderen zwemmen in de kolk of in de winter een vlot te bouwen en varen op een ondergelopen weilanden. In latere jaren genoot hij samen met Jootje van de vakantiereizen naar het buitenland. De schepping, de bergen en de natuur verwonderde hem. In die verwondering heeft hij geleefd en alles beleefd, met de Bijbel als een leidraad. Dit boek heeft hem gesteund en getroost in allerlei omstandigheden. Naast goede tijden heeft hij verdriet gekend over het missen van dierbaren, vooral het overlijden van schoondochter Elly was een groot dieptepunt. Ook zijn eigen gezondheid zat niet altijd mee, het ongeluk en ziektes met vervelende gevolgen en beperkingen gaf zorg. Het besluit om van de Weth.Massinkstraat, waar ze al weer jaren woonden te verhuizen was goed, maar helaas te kort. Nog geen vier maanden aan de Steintjesweide in Hengelo naderde het einde.
Tijdens de afscheidsdienst in de Remigiuskerk te Steenderen blikten we terug op zijn leven. In het licht van de kaarsen werden passende, gedichten en gebeden uitgesproken door zijn kinderen en kleinkinderen. De liederen waren door hemzelf uitgezocht en het lied: ‘Beveel gerust uw wegen…’  wilde hij en Jootje de kinderen meegeven. Centraal stonden de teksten uit psalm 121:8, hun trouwtekst over het bewaard zijn en voelen, waar dan ook in de wereld en uit psalm 1 over de boom als schuilplaats. 
Ten slotte, wensen wij in het bijzonder Jootje, de kinderen, de klein-en achterkleinkinderen veel sterkte  en Gods zegen toe bij het verlies van deze veelzijdige, zorgzame familieman. Willem, deze boom van een man zal gemist worden.
Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Bericht van overlijden
Op donderdag 13 juli stierf geheel onverwacht ons gemeentelid Maria Berendina Verbeek-Alberts, in de leeftijd van 89 jaar. Sinds ruim een half jaar woonde ze met haar zoon en schoondochter aan de Kruisbrinkseweg 12 in Toldijk. Op woensdag 19 juli zal de crematie plaatsvinden. 
Op zaterdag 15 juli stierf Hendrika Wilhelmina Potman-Aalbers, in de leeftijd van 72 jaar.
Ze woonde met haar man Johan aan de Zutphen-Emmerikseweg 53A in Toldijk. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 21 juli.
We wensen beide families steun, kracht en troost toe in deze tijd van verdriet, pijn en afscheid. In het volgende nummer van Kerkleven zal een in memoriam worden geschreven. 
 
Huwelijksjubileum
Op 22 juli 2017 zijn dhr. Harry Hulshof en mevr. Trudy Hulshof-Heijink, Leliestraat 4 in Steenderen, 40 jaar getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar namens de gemeente en wensen ze met allen die hun dierbaar zijn een fijne dag en voor de toekomst de zegen van God.

Bloemengroet
Zondag 2 juli was de bloemengroet voor: mevr. L.T. Smeenk - Jansen, Kerkhofweg in Steenderen.
Zondag 9 juli waren er bloemen voor: mevr. Diny Massink-Schoenmaker, Molenstraat in Bronkhorst.

Twee bijzondere uitvoeringen in Steenderen en Bronkhorst:
Op 30 juni was er een bijzondere avond in ‘het Anker’. Het Sterrenkoor o.l.v. Els Veraart zong liedjes uit de musical ‘Minoes’ en Herma vertelde het verhaal. Na de pauze zongen ze samen met het koor Steenrewalt liederen uit ‘the Sound of Music’, de wereldberoemde musical over de fam. Von Trapp en over de non Maria die als kindermeisje in dienst komt bij de weduwnaar Von Trapp. Het werd een prachtige avond met heel veel enthousiaste kinderen en ouders!
De kinderen hadden er zichtbaar veel plezier in en zongen de sterren van de hemel.
Alles onder pianobegeleiding van Lucian Venderink.
Op zondag 2 juli gaf onze organist, Joop van Goozen in de kapel van Bronkhorst een prachtig concert met werken van Bach en Telemann, samen met de violist Hans Rijkmans. Het orgel kreeg voluit de gelegenheid om zijn schoonheid te laten horen.
Ds. Fini van Zoelen

Terug van vakantie:
Het is toch maar een luxe om vier weken vakantie te mogen houden. Waarvoor dank, ook aan Jansje Ruiterkamp en ds. Jan Kool die bereid waren om in te springen als dat nodig was.
Acht dagen ben ik voor het eerst van m’n leven met een georganiseerde groepsreis meegeweest ‘in de sporen van Mozart’, naar Salzburg, Wenen en Praag. Wolfgang Amadeus Mozart werd in Salzburg geboren en heeft er een tijd gewoond met zijn ouders en zusje Nannerl die net als haar broer uitstekend piano kon spelen. Op zijn 5e schreef hij al zijn eerste compositie. Zowel het geboortehuis als het latere woonhuis zijn nog te bezichtigen. Ook is er een onderzoeksinstituut in Salzburg gevestigd, waar onderzoek wordt gedaan naar leven en werk van Mozart, met een prachtige concertzaal waar we even een inkijkje kregen in de orgelles van een (gevorderde) leerling. Ook in Wenen heeft Mozart gewoond en gewerkt. Hij trouwde met Constance en ze kregen zes kinderen waarvan twee zonen in leven bleven. In zijn woonhuis in Wenen is een museum gevestigd waarin je een levendig beeld krijgt van het huishouden van Mozart. Het was er een zoete inval met komende en gaande gasten, zodat de vader van Mozart (Leopold Mozart, eveneens een tamelijk begaafd musicus in zijn tijd) min of meer gek werd van de drukte toen hij een tijdje bij zijn zoon logeerde. Mozart hield van kaarten en biljarten en van geld uitgeven. Arm was hij allerminst, maar hij gaf het evenzo snel en vrolijk ook weer uit. Hij leefde kortom op grote voet. In Praag heeft hij niet gewoond, maar daar was hij bijzonder geliefd. Hij kwam er vaak en kon dan logeren bij één van zijn lievelingssolisten, de sopraan Josefína Dušková. Hij vond in Praag een enthousiast publiek, met name voor zijn opera’s.
Als u de kans krijgt, kijk dan een keer naar de film ‘Amadeus’ van Milos Forman. Weliswaar klopt er historisch niet veel van de plot, maar naar de geest lijkt het me een treffende weergave van het leven van Mozart. Zijn muziek vind ik onvergetelijk mooi. Mozart stierf op 35 jarige leeftijd, buitengewoon jong, maar met een indrukwekkende muzikale nalatenschap.   
Acht inspirerende dagen. Zo’n reis staat of valt met de groep. Wel, dat was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Een ervaring rijker, wat mij betreft.   
Ds. Fini van Zoelen      

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

23 juli, Plaatselijk gemeentewerk.
30 juli, Onderhoud Het Anker.
6 augustus, Plaatselijk gemeentewerk.
13 augustus, Zomerzending.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie.
Versterk geloven in Egypte.
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer leren over de bijbel en over het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars. Geeft u ook?

20 augustus, Onderhoud Het Anker.

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Geestelijke verzorging Slingeland zoekt vrijwilliger
In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers. Op zondagmorgen worden degenen die de dienst willen bijwonen opgehaald en na afloop weer teruggebracht door vrijwilligers.
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een protestantse viering. Voor de 2e  zondag van de maand zoeken we een vrijwilliger, die als groepsleider kan functioneren.  Van u wordt verwacht dat u:
Deze zondagmorgen vanaf 8:30-12:00 uur beschikbaar bent.

  • goed ter been bent
  • goed om kunt gaan met mensen
  • kunt delegeren
Het eerste aanspreekpunt bent van het team vrijwilligers op de 2e zondag.
drie keer per jaar een vergadering van anderhalf uur kunt bij wonen
zich thuis voelt bij de werkwijze van de geestelijke verzorging
de regels voor vrijwilligers van het SZ kunt onderschrijven. 
Voor de  vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar  een vrijwilliger, die het leuk vindt om patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag. Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis.
Wij bieden:
  • Een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
  • Werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
  • Eén keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging,
Kruisbergseweg 25,
7009 BL Doetinchem,
tel 0314 329182 of stuur een e-mail 

 
AGENDA AGENDA


Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 18 augustus,
inleveren: t/m woensdag 9 augustus,
J.F.Oltmansstraat 22 of Email:

 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 30-07-2017 om 10:00
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.