PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 12 oktober 2019 Nieuwsbulletin 12 oktober 2019
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

13 oktober 10.00 uur, mevr. Jansje Ruiterkamp, Vorden
20 oktober 9.30 uur, oecumenische viering met dhr. Rien Baauw, Wichmond en Gerry Spekkink in de St. Willibrordkerk in Steenderen aan de Bronkhorsterweg (er is geen kinderkerk)
27 oktober 10.00 uur, ds. Tim Wiersum, Wichmond (er is geen kinderkerk)

Eindcollectes

13 oktober - Werelddiaconaat
20 oktober - plaatselijk gemeentewerk
27 oktober - plaatselijk gemeentewerk
 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Op 20 oktober is er wederom een oecumenische viering.  De voorgangers zijn Rien Baauw uit Wichmond en Maria Schotman uit Steenderen.
Het thema is: Vruchten van de Geest. Na de laatste gezamenlijke viering bij de openluchtdienst  op eerste Pinksterdag gaan we verder met onze samenwerking en plukken we de vruchten.
Wat zijn de vruchten van de Geest? Vriendelijkheid, vreugde, liefde, vrede, goedheid, geduld, geloof, zelfbeheersing en zachtmoedigheid.
De Heilige Geest helpt ons deze vruchten te laten groeien. Door de oecumene komen we steeds meer tot elkaar en werken we aan wederzijds begrip. 
De dienst wordt voorbereid door een gezamenlijke werkgroep bestaande uit Adrie van Ieperen (PKN Steenderen), Rien Baauw (voorganger), Gerry Spekkink (voorganger) en Maria Schotman (RK parochie).
Let op: de dienst begint om 9.30 uur.

Kinderkerk 

In verband met de herfstvakantie is er geen kinderkerk op 20 en 27 oktober.
De week erna is het weer de eerste zondag van de maand en is er XL kinderkerk, tienerkerk en oppas. We wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie en hopen op veel kinderen en tieners op  3 november.
 
 
uit de gemeente uit de gemeente
Kloosterweekend
van 27 t/m 29 september jl.zijn dertien leden van de Protestantse gemeente en de Katholieke geloofsgemeenschap in Steenderen een weekend naar de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij in Oosterhout geweest. 
Dit  is een benedictinessenabdij in Oosterhout, gelegen in het gebied ‘De Heilige Driehoek’.
Na de hartelijke ontvangst op vrijdagmiddag was het al snel tijd voor onze eerste dienst: de Vespers (avondgebed). Elke dienst weer zingen de zusters hun psalmen en andere liederen. Een prachtig sopranenkoor.
Het hele dagritme van de zusters wordt bepaald door de dagelijkse viering van de Eucharistie en het gezamenlijk gezongen getijdengebed. Totaal 6 momenten per dag.
Zuster Hildegard was onze gastvrouw en zij vertelde dat zij regelmatig oefenen en ook zangles hebben. De twee ochtenden na de Eucharistieviering kwam ze tijdens de koffie bij ons en vertelde onder andere haar persoonlijke reden om als gereformeerd predikant de stap te zetten om katholiek te worden en het klooster in te gaan. Zij gaf een duidelijke, inspirerende uitleg op onze vragen.
Wij gingen met het dagritme van de zusters mee, waardoor er een ander, regelmatig leefritme is.
Dit gaf een bepaalde rust en voelde goed voor ons. Door de groep werd het als een fijn weekend ervaren. Een samenzijn dat aan de ene kant prikkelend is en nieuwsgierig maakt, maar ook ontspant en rust geeft.
Namens de groep, Dikkie Garritsen

Start seizoen Koffie met een Oortje
Woensdag 30 oktober is de eerste Koffie met een Oortje-ochtend. Per abuis stond dit verkeerd vermeld in Kerkzijn. Om 10.00  uur wordt iedereen in de Beste Kamer van Het Anker met koffie ontvangen en daarna wordt een thema  met elkaar besproken. Soms een artikel uit de Open Deur, soms worden ervaringen gedeeld over vroeger. Hoe ging de catechesatie vroeger, of: hoe werd  Kerst beleefd en gevierd. Wat is het belangrijkste feest voor u en wordt er eigenlijk nog veel dialect gesproken? Allemaal onderwerpen die in de afgelopen seizoenen aan bod zijn gekomen. Op dit moment is nog niet bekend wat dit is, blijft dus een verrassing. Er is in ieder geval alle  ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
Iedereen is van harte welkom. Mocht u vervoer nodig hebben kunt u bellen met Renee Kranenborg.

Gespreksavonden-serie 'Verhalen van hoop'
Op dinsdag 17 september is de eerste avond  geweest van een serie gespreksavonden  geïnspireerd op het thema van de startdienst ‘Een goed verhaal’.  Psalm 42 en 43 stonden centraal en gaf veel stof tot gesprek met elkaar.  Het thema van de Startzondag blijkt een prima onderwerp voor gespreksavonden in onze eigen kerkelijke gemeente, onder leiding van het Rondom de Kern-team. Daarbij wordt het materiaal gebruikt over 'Verhalen van hoop', dat speciaal hiervoor werd ontwikkeld. De  volgende gespreksavonden zijn gepland op de dinsdagen 15 oktober en 19 november. Na de kerst worden er nog drie avonden gehouden. Met deze serie wordt een vervolg gegeven op de gespreksavonden die ds. Fini van Zoelen de afgelopen jaren gehouden heeft.  De deelnemers aan de eerste avond waren enthousiast en het voorbereidingsteam nodigt ook anderen nog van harte uit erbij te zijn, te luisteren, mee te denken en/of mee te praten. 
De avonden kunnen los van elkaar bezocht worden. Tot 15 oktober, 20.00 uur in het Anker.

Kerkgebed op dinsdag 22 oktober
Op dinsdag 22 oktober vindt om 20.00 uur in Het Anker het eerste avondgebed van dit winterseizoen plaats. We komen gedurende een half uur bij elkaar met een lied, hebben tijd voor stilte en bidden en danken met elkaar voor de kerk, de mensen om ons heen en de situatie in de wereld. Dat bidden kan zowel harop als in stilte; zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier meedoen. Welkom, ook voor diegenen die in de vorige jaren nog niet meededen.

 
 
Bijbelleesrooster BijbelleesroosterNieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Open avond Het Passion, Hummelo 

Dinsdag 15 oktober en woensdag 23 oktober zetten wij de deuren van Het Passion open. Wij willen laten zien wat wij doen en uitleg geven over wat de mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan het verblijf van onze gasten.
Het Passion is een diaconale organisatie die dak- en thuislozen en verslaafde medemensen de mogelijkheid geeft om “even op adem te komen”. Diaconale vrijwilligers zijn daarin van groot belang. De vrijwilligers worden ondersteunt door een team van HBO geschoold personeel.
Diaconale vrijwilligers  hebben voor de gasten op Het Passion  een prachtige en onmisbare toegevoegde waarde. Door vrijwilligers ontstaat er een huiselijke sfeer. Mensen aandacht geven, met elkaar boodschappen doen, een goed gesprek voeren, wandelen of fietsen of meehelpen met alle werkzaamheden op het terrein.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor een specifieke taak en of dag(deel) in de week.
Graag komen wij met jou in contact. Interesse? Informeer bij Petra Antuma of meld je aan voor één van de twee avonden via
tel. 0314-380080,  adres Torenallee 6 Hummelo. Voor meer informatie zie www.hetpassion.nl
Om 19.30 uur is inloop met koffie, 20.00 kennismaking en om 20.30 uur de presentatie "een vaste vrijwilliger, ben ik dat? " De avond wordt om 21.30 uur
besloten. 

Concert Enjoy op 26 oktober: Schilderen met muziek
Het is bijna weer zover! Het koor Enjoy geeft een concert in de Remigiuskerk o.l.v. dirigent Piet Piersma en muzikaal ondersteund op de piano door Lucian Venderink.
Dit keer is het thema "Schilderen met Muziek". Er zijn voor dit optreden mooie nummers geselecteerd. De muziek zal worden ondersteund met beelden van schilderkunst. Doeken die passen bij de muziek. De nummers worden afgewisseld met teksten en gedichten. Zo ontstaat een eenheid van muziek, beeld en tekst. Een waar spektakel voor oor en oog.
De entree is gratis. Het concert begint op 20.00 uur en de kerk is open om 19.30 uur.

Carel ter Linden en  Mirjam Karres in Pancratiaskerk in Brummen
Vanuit de PKN in Brummen ontvingen we  de uitnodiging om in Steenderen  bekend te maken dat  in de Pancratiuskerk, Kerkstraat 17 in Brummen,  op zondagmiddag  27 oktober om 14.30 uur ds. Carel ter Linden wordt ontvangen. Hij is bekend als “hofpredikant” die de huwelijken van o.a. toenmalig kroonprins Willem-Alexander met Maxima en van prins Friso met Mabel inzegende en de uitvaart leidde van prins Claus en prins Bernhard. In 2008 verscheen zijn gedichtenbundel Om een zin. De gedichten zijn ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van de verwondering, en de geheimen van dit bestaan. Op deze middag zal hij een aantal gedichten voordragen en de zinnen, woorden en beelden resoneren na in de muziek, die Mirjam Karres, zijn pianiste, daarbij koos. Composities van Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt en Debussy wisselen de voorgedragen gedichten af. Mirjam Karres studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam
De titel van deze bundel is “Om een zin”. 
Als observator is Carel ter Linden gefascineerd door de wereld om hem heen. Zo boeit de nachttrein hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich vervolgens over geeft aan een geheimzinnige bestuurder die hij totaal niet kent. Een mol – dat vreemde dier dat nooit het daglicht ziet – roept bij Ter Linden de vraag op of een mens misschien even blind is voor het hogere dat hem omgeeft.
Gebruikmakend van klassieke vormen en trefzeker formulerend schrijft Ter Linden een ingetogen, herkenbare poëzie, die veel lezers en hoorders zal aanspreken.
Mirjam Karres, dochter van de pianiste Ariane Karres-Veelo,  studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Willem Brons en vervolgde haar studie voor kamermuziek bij Mila Baslawskaja. Met haar tweelingzusje de violiste Sandra Karres maakte zij in 1995 een tournee door Azië. In 1997 won Mirjam samen met de altist Rogier van der Tak de persprijs op het Internationale Kamermuziekconcours in Trapani – Sicilië. Ze nam in 2000 deel aan het zes weken durende internationale kamermuziek festival in Manchester, Vermont USA. Ze speelde mee met producties van o.a. muziektheatergroep Het Filiaal en Orkater. In 2012 speelde Mirjam met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest het tweede pianoconcert van Rachmaninov.

Toegang vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
 
 
AGENDA AGENDA
13 oktober -  Kastanjelaan 37 Steenderen, 17.30 uur, start Eat & Meet
15 oktober - het Anker 20.00 uur, gespreksavond rondom Verhalen van Hoop
22 oktober - het Anker 20.00 uur - 20.30 uur, Kerkgebed
26 oktober -  Kerk 20.00 uur - concert  Enjoy
30 oktober - het Anker 10.00 uur - 11.15 uur, Koffie met een oortje
 
 

open avond Het Passion, Hummelo
datum en tijdstip 15-10-2019 om 19:30 uur
meer details

gespreksavond Verhalen van hoop
datum en tijdstip 15-10-2019 om 20:00 uur
meer details

Oecumenische dienst, RK Willibrorduskerk Steenderen
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:30 uur
Vanwege de herfstvakantie is er deze zondag geen Kinderkerk. meer details

kerkgebed
datum en tijdstip 22-10-2019 om 20:00 uur
meer details

open avond Het Passion, Hummelo
datum en tijdstip 23-10-2019 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.