PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 15 september 2017 Nieuwsbulletin 15 september 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten


17 september
Kerk;
10.00 uur ds. J.J. v. Zoelen
Dienst van schrift en tafel

24 september
Kerk 
10.00 uur ds. J. Muntendam, Epse

1 oktober
Kerk 
10.00 uur ds. J.J. v. Zoelen
Dopelingendienst

 

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Kerkdienst,
op 17 september vieren we het Heilig Avondmaal. De Cantorij zal aan deze viering meewerken. 

Dopelingenviering op 1 oktober:
Een keer per twee jaar houden we een dopelingenviering, voorbereid met de ouders die hun kind ong. vier jaar geleden lieten dopen (dit keer betreft het de dopelingen uit 2013 en 2014). We staan stil bij de betekenis van de doop. Die doop gaat een leven lang met je mee, als belofte van God en als basis waar je altijd weer op kunt terugvallen.  
In de begintijd van de kerk betekende de doop (voornamelijk volwassenendoop) een grote verandering in je leven, want je liet de afgodendienst achter je met alles wat daarbij hoorde aan gebruiken, rituelen, offers en tempels; maar vooral ook aan normen en waarden. Het betekende een breuk met je vorige leven. En in tijden van vervolging was het ronduit een waagstuk en een risico om tot de kerk toe te treden. Je zette je leven op het spel.
In onze tijd geldt dat veel minder; althans minder zichtbaar. We leven nog altijd in een cultuur die door het christendom is bepaald, al beseffen we dat nauwelijks meer. Maar dat er sociale wetgeving is, dat iedereen voor de wet gelijk is, dat we – nog altijd – omzien naar wie zwak en kwetsbaar zijn; dat zijn allemaal vruchten van het christendom.
Laten we die vooral koesteren. Want ‘gewoon’ zijn ze niet. Er zijn zoveel landen in deze wereld waar onrecht, discriminatie, corruptie en onvrijheid heersen dat je dankbaar mag zijn in dit land te mogen wonen dat nog altijd de sporen draagt van het Evangelie. 
Ds. Fini van Zoelen

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Huwelijksjubileum
Op 18 september 2017 zijn dhr. Arie Winkel en mevr. Heleen Winkel-Nab, Z-E weg 93 in Baak, 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar namens de gemeente en wensen ze met allen die hun dierbaar zijn een fijne dag en voor de toekomst de zegen van God.

Bloemengroet
Zondag 3 september bij: 
mevr. Gerda Bobbink-Flamma, Het Breukink is Steenderen en dhr. Willie Geurts, Dr.A.Ariënsstraat in Steenderen.

H.V.D.
Uitnodiging van de H.V.D. voor de ontspanningsmiddag  gezamenlijk met onze Katholieke Parochianen op zaterdag 7 oktober 2017, in het Anker van 14.00 tot 18.00 uur. 
De Mólendeerns uit Vorden geven invulling aan deze middag door middel van muziek en zang. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd waarvoor bij de uitgang een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 
Als u geen bezoek van de H.V.D. ontvangt en u wilt deze middag wel graag bijwonen, dan bent u van harte welkom en kunt u zich opgeven bij Gerrie Eppink tel. 451862 of Riekie Peters tel.451338.
Wij hopen velen van u op deze middag te ontmoeten.
Hartelijke groeten namens de bezoekgroep van de Willibrord Geloofsgemeenschap Steenderen en de HVD Commissie.

Ambtsdragers
Met ingang van januari 2018 moeten we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers:
3 kerkrentmeesters, 1 diaken, 1 ouderling en 1 jeugdouderling. U begrijpt dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die één van deze open plaatsen willen innemen. Aan u de vraag om namen in te dienen bij de scriba (Erik Lichtlee, Hoogstraat 14A) of in een speciaal daarvoor geplaatste bus in de kerk. Liever nog is het ons als u de vraag serieus ter harte wilt nemen, mocht u gevraagd worden voor het ambt. Denk niet te snel dat u dat niet zou kunnen. Of dat u niet genoeg weet. Bij bezoekwerk namens de kerk bijv. gaat het niet om wat je weet maar of je kunt luisteren; of je de ander tevoorschijn kunt luisteren. Graag meld ik ook dat de sfeer in de kerkenraad bijzonder goed is; in de ruim vier jaar dat ik in uw midden ben, heb ik nog niet anders meegemaakt.
Vaak horen we dat een periode in de kerkenraad een verrijking is; je voelt je veel meer betrokken bij de gang van zaken en je steekt er ook nog eens veel van op. Je wordt er wijzer van. Al met al reden genoeg om de kerkenraad te komen versterken.
De kerkenraad heeft goede hoop dat ook dit keer de open plaatsen zullen worden vervuld. 
Ds. Fini van Zoelen

Catechesegroepen; 16+ groep:
Alle kinderen en jongeren in de catecheseleeftijd van 10-20 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging gehad: de Catkids, Eat & Meet en de 16+ groep.
De tienergroep van Eat & Meet is op 10 september begonnen met een barbecue.
De catkids beginnen na de herfstvakantie.
En wat betreft de 16+ groep: op dinsdagavond 19 september wil ik graag proberen afspraken te maken over wat de beste avond en begintijd is: om 19.00 uur in Het Anker. Alleen dus om tot een afspraak te komen! 

Gesprekskring ‘wat geloven we ook alweer?’:
Afgelopen jaar hebben we ons in een kring intensief beziggehouden met de eerste Korinthebrief van de apostel Paulus. Ook in het nieuwe seizoen wil ik graag een gesprekskring organiseren. Met als onderwerp ‘Wat geloven we ook alweer in de kerk?’
We leven in een open wereld. Door de digitale mogelijkheden zijn er eigenlijk geen grenzen meer. We zijn zo mobiel geworden dat we met het grootste gemak naar de andere kant van de wereld vliegen. Zeker voor jonge mensen bestaan er nauwelijks grenzen; zonder enige moeite neem je een baan aan in het buitenland. Engels is de voertaal geworden, ook in Nederland. Lessen en colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven. Een open wereld betekent ook dat je meer dan ooit besef hebt van een breed aanbod van religie en geloof.
De islam bijv. is inmiddels een gevestigde godsdienst in Nederland met eigen partijvorming.       
En in mindere mate geldt dat voor allerlei andere stromingen en religies.
Dat alles bepaalt ons bij de vraag waar wij nu zelf als christenen staan en waar we voor staan. Wat geloofden wij ook alweer? Daarom dit aanbod om daar met elkaar dieper op in te gaan: in de  fundamenten van het christelijk geloof, het ABC van het christendom.
Graag nodig ik u/jou uit om daar over mee te denken.
Dinsdag 26 september, om 20.00 uur in ‘het Anker’ 
Mochten er andere ideeën en wensen zijn, dan sta ik daar graag voor open!
Laat het me weten: Fini van Zoelen, tel. 0575-844328.

Vredesweek:
Van 16-24 september wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden, met als thema ‘de kracht van verbeelding’. ‘We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden’. Deze woorden lees ik op de website van de landelijke Protestantse Kerk.
Met diverse projecten probeert de Protestantse Kerk een positieve bijdrage in deze wereld te leveren. Laten we die van harte ondersteunen. En in elk geval niet cynisch worden.
En laten we vooral het gebed niet verwaarlozen.

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor:

17 september, H.A.collecte, tuin van Het Anker

 24 september 2017 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten 
De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. 
De Koptische kerk, partner van Kerk in Actie, schreef: Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken.” 
Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun immens hard nodig. Ons gebed is hard nodig, zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Daarom bevelen wij deze uitgangscollecte van harte bij u aan. 

1 oktober, Kerk en Israël

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Kerk in Actie Inspiratieavond ‘Geloven in Delen’ Maandag 25 september 2017.
Locatie: “De Wingerd”, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. Telefoon: 0314-360089.
Starttijd: 19:30 uur Inloop: vanaf 19:00 uur

Samen zijn we de kerk in actie.  Van  Doetinchem tot Myanmar en van Papoea tot Brazilië. Arm en rijk. Wereldwijd maken kerken zich sterk tegen ongelijkheid. Wij delen geloof, zetten ons in voor verzoening en voor goed leiderschap in de kerk. Laat u inspireren tijdens deze avond en inspireer anderen! Inspirerende workshops betekent ook elkaar versterken. Het nieuwe winterseizoen is weer begonnen. En dan komt vaak ook de vraag: hoe betrekt u de gemeente bij de (wereld)diaconale en / of zendingstaak die u als commissie heeft? Maar ook: hoe geïnspireerd bent u zelf over de taak die voor u ligt? 

Inspiratieavond met leden van de ontmoetingscantorij o.l.v.Theo Menting

WORKSHOPS:

Evelien Vrolijk, Consulent Kerk in Actie (Noord-Oost)
Workshop: Kerst campagne en Veertigdagentijd . 
Zij maakt nu in september een dienstreis naar onze partners in Uganda. En zij zal
vertellen over haar ervaringen. 

Mirjam Boswijk,  medewerker zending voor Papoea, Mozambique en Zambia.
Workshop: Sterke vrouwen opleiden op Papoea in het Vormingscentrum P3W
op West Papoea.

Ina Veldhuizen, predikant De Wingerd te Doetinchem.
En Hanneke van de Biggelaar, coördinator Kerk in Actie reizen.
Workshop: Ik ga op reis en ik neem mee…… Deze twee vrouwen vertellen over 
hun ervaringen met diaconale reizen. Over voorbereiding, ervaringen en effecten 
in de Protestantse gemeente (uit je comfortzone komen, attitude ontwikkeling,
geloofsgesprek, verbondenheid door culturen heen, gemeente opbouw, pop-up
gemeenschap, enz.)

Programma:
19.00 u Koffie/thee, inloop en informatiemarkt
19.30 u Welkom en Opening m.m.v. Ds. Ina Veldhuizen
19.40 u Zingen met de Ontmoetingscantorij o.l.v. Theo Menting
20.00 u Eerste workshopronde (met koffie en thee)
20.45 u Tweede workshopronde
21.30 u Napraten en ontmoeting met een drankje

Aanmelden  Opgaven via de website:
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/aanmelden-inspiratieavonden-geloven-in-delen
Entree gratis
Op kerkinactie.nl/inspiratieavonden kunt u zichzelf (en anderen) aanmelden. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor andere commissieleden en belangstellenden in uw omgeving.  En vergeet de jongeren niet!
We zien ernaar uit jullie te ontmoeten op deze avond! 
Met hartelijke groet, 
Jaantje Vink, Consulent Kerk in Actie 

 
AGENDA AGENDA


Dinsdag 19 september
Moderamen 19.30 uur
Catechese 16 +groep 
19.00 uur in Het Anker.

Donderdag 21 september
Ouderlingenberaad
Kerkrentmeesters
20.00 uur in Het Anker.

Dinsdag 26 september
Gesprekskring ‘Wat geloven we ook alweer?’
Om 20.00 uur in Het Anker.


Woensdag 27 september
Koffie met een oortje 
10.00-11.15 uur in Het Anker.

Donderdag 28 september
Kerkenraad
19.45 uur in Het Anker.

Kopij voor het volgend Kerkleven 
Dat uitkomt op 29 september,
Inleveren: t/m woensdag 20 september,
J.F.Oltmansstraat 22 of Email:

 

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10:00
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.