PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 24 november 2017 Nieuwsbulletin 24 november 2017

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. De berichten zijn ook opgenomen in het regionale blad Kerkleven. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie.

Diensten

26 november
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen
Eeuwigheidszondag
m.m.v. de Cantorij

3 december 1e Advent
Kerk
10.00 uur ds.J.J.v.Zoelen

10 december 2e Advent
Kerk
10.00 uur ds.J.Mol, Bathmen

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN


Eeuwigheidszondag
Komende zondag, 26 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag is één van de namen voor deze zondag. Een andere naam is ‘Christus Koning’. Hoe weinig inzicht we ook hebben in de gang van de geschiedenis en de hand van de HERE God daarin, we vertrouwen erop dat het God niet uit de hand loopt. Dat Hij de Heer is van de eeuwen en dat we onderweg zijn naar de stad met fundamenten waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is (Hebreeën 11:10). In het 4e hoofdstuk van het boek Openbaring ziet de schrijver van het boek, Johannes, dat er een deur geopend is in de hemel en dat daar een troon staat en op die troon is Iemand gezeten van wie het voorkomen onbeschrijfelijk is. De hemel is niet leeg en er is een Plan voor ons leven. Wij worden geregeerd en ons leven is niet zin- of doelloos. Dat alles belijden wij in de kerk in verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan. En dat is een geweldig perspectief en een stuwende kracht in ons bestaan hier op aarde.
Op deze zondag zullen we allen gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en die met onze gemeente verbonden waren. In dat gedenken zijn ook allen besloten die we niet hardop noemen, maar die wel in ons hart zijn. Ook voor hen ontsteken wij een licht.

Wij herdenken:
Gerrit Hendrik Garritsen  
Ab Zeevalkink  
Elly Huurnink – Leusink
Antonia Garritsen – te Voortwis  
Hennie Ankersmit – Eggink  
Megchelina Geertruida Onstenk – Enzerink 
Johan Zilvold
Dick Ruessink  
Gerrit Willem Albertus Berendsen
Maria Berendina Verbeek – Alberts
Hendrika Wilhelmina Potman – Aalbers  
Reindina Jacoba Wunderink - Leneman
Roelof Hendrikus van der Beek  
Hendrika Johanna de Wit - Barink  

De cantorij zal meewerken aan deze viering en we hopen kracht en troost te vinden bij de Here God en bij elkaar.
Ds. Fini van Zoelen

Advent
Zondag 3 december is het de eerste zondag van Advent; we gaan ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus in onze wereld. De ster zal weer branden in het koor van de kerk en voor de kinderen is er een mooi project: 
‘Uitkijken naar het licht’. Eerste advent beginnen we met een klein lichtje in het donker. Te midden van alle ellende en duisternis zien we het begin van licht. Dat licht zal steeds sterker worden. Johannes en Jezus zullen de mensen weer toekomstperspectief geven en een manier van leven laten zien die toekomst geeft. Er is een projectlied dat bij het aansteken van de kaarsen gezongen kan worden (Bonnefooi).
Ook op een andere manier zijn de kinderen zich aan het voorbereiden op het kerstfeest:
Het Sterrenkoor is al druk aan het oefenen voor de kerstmusical op 23 december. Verheugend dat er zoveel kinderen enthousiast aan meedoen! Het Sterrenkoor oefent in de kerk, elke maandag om 15.00 uur, onder de bezielende leiding van Els Veraart. 
Ds. Fini van Zoelen

Ter bezinning
Wie extra aandacht wil geven aan deze adventstijd kan bij de landelijke Protestantse Kerk terecht voor materialen en ideeën die gemeenten kunnen inspireren om Advent en Kerst op hun eigen manier vorm te geven. Via de webwinkel is de Adventskalender ‘Kwetsbaar als een kind’ te bestellen, met iedere dag een bijzonder beeld en een bijzondere tekst. Ook komt er binnenkort uitdeelmateriaal beschikbaar via daaromkerst.nl. Dit materiaal vervangt de voormalige kerstkrant. Kijk voor meer inspiratie op de themapagina Kerst. www.pkn.nl.  

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Bloemengroet
Zondag 5 november werd er een bloemengroet gebracht bij: dhr. Jan Barink, Het Breukink in Steenderen en mevr. Diny Massink-Schoenmaker, Molenstraat in Bronkhorst. Zondag 12 november waren de bloemen voor : dhr. H.Schuppers, Bovenstraat in Bronkhorst. 

Gesprekskring:
Dinsdagavond 28 november is de derde avond van de gesprekskring over wat we geloven. We zijn toe aan hoofdstuk 2 van het boekje van ds. W. v.d. Zee: Opnieuw geloven, waarin hij de apostolische geloofsbelijdenis in onze tijd plaatst. 
Op de achterflap staat: ‘Het geloof van vroeger is niet het geloof van vandaag. Er zijn dingen afgegaan maar er zijn ook dingen bijgekomen. Oude zekerheden zijn weggevallen en nieuwe inzichten vonden gehoor. Deze nieuwe inzichten riepen weer nieuwe vragen op. Al met al maakten ze ons niet zekerder, eerder onzekerder. Een onzekerheid echter die de mens kan inspireren om opnieuw op weg te gaan, opnieuw te zoeken en nieuwe ontdekkingen te doen.’  
Om 20.00 uur in ‘het Anker’.

16+ groep:
Op diezelfde avond komt de 16+ groep samen: om 19.00 uur in ‘het Anker’.
Ds. Fini van Zoelen

Engelenbak:
27 november is de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de Engelenbak. Dit als herinnering, want drie maanden gaan snel voorbij!

Winterconcert Full House & Friends
Op zondagmiddag 3 december om 15.30 uur verzorgt vocal groep Full House in de Remigiuskerk te Steenderen een concert met het thema: 'And winter came‘. Als opmaat voor de decemberperiode zingt Full House liederen als 'Blow blow thou winterwind’. Maar daarnaast worden tevens adventsliederen ten gehore gebracht. Het is niet een concert van de vocal groep alleen: ook de solisten  Ronald Wisselo, Freek Beeftink, Hans Sluijter en Jaap Dirkse van den Heuvel verlenen hun medewerking. Lucian Venderink heeft de algehele leiding en begeleidt hen op de historische Trost-vleugel. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje.


Kerstmarkt Diaconie Steenderen 
Zaterdag 9 december houdt de diaconie van de Protestantse kerk in Steenderen een kerstmarkt. U kunt terecht voor sfeervolle artikelen, zelfgemaakte kerststukken en kransen, vers gebakken wafels en nieuwjaarsrolletjes. Midwinterhoornblazers zorgen voor extra sfeer. Tussendoor zijn er optredens van het Sterrenkoor en Full House. Derk Jan Terpstra speelt sfeervolle improvisaties op de vleugel. In de consistorie kunt u luisteren naar een kerstverhaal in het dialect. Kinderen kunnen onder begeleiding een ster maken. Ook wordt er aan de inwendige mens gedacht. Komt allen naar Steenderen van 11.00 tot 16.00 uur in de Remigiuskerk, Dorpsstraat 20 in Steenderen. 


Enthousiasme bij Luthermaaltijd     
Vrijdagavond 17 november stroomde Het Anker vol voor de Luthermaaltijd, georganiseerd door de beide Steenderense kerken. Deze maaltijd was onderdeel van de gezamenlijke viering van het Lutherjaar. Leden van de beide kerken gingen tijdens de maaltijd enthousiast met elkaar in gesprek over vragen als ‘Jongeren denken vaak: nu vind ik geloven moeilijk, komt later wel. Herken je dat? Of wordt het juist voor ouderen lastiger?’ De maaltijd werd verzorgd door diverse vrijwilligers die thuis soep gekookt of pannenkoeken en rolletjes gebakken hadden. In deze rolletjes waren uitspraken van Luther te vinden zoals ‘Muziek is de beste gave van God’. Er wordt al weer enthousiast uitgekeken naar de volgende gezamenlijke activiteit vanuit de beide kerken.

 
COLLECTES COLLECTES

26 november, Plaatselijk Gemeentewerk
3 december, Missionair werk
10 december, Pastoraat PKN

 

 
AGENDA AGENDA


zondag 26 november
Eat & meet
17.30 -19.00 uur Kastanjelaan 37

maandag 27 november
H.V.D.vergadering
14.00 uur bij Joke Wesselink

dinsdag 28 november
Catechese 16 + groep 
19.00 in Het Anker.
Gesprekskring
Wat geloven wij ook alweer als christenen?
20.00 uur in Het Anker.

woensdag 29 november
Koffie met een oortje 
10.00-11.15 uur in Het Anker.

donderdag 30 november
Kerkenraad 19.45 uur in Het Anker.

woensdag 6 december
Avondgebed
19.30-20.15 uur in Het Anker.

Kopij voor het volgend Kerkleven 
dat uitkomt op 8 december,
inleveren: t/m woensdag 29 november,
J.F.Oltmansstraat 22 of Email:

 
 

Eeuwigheidszondag, Kerk
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

eat & meet
datum en tijdstip 26-11-2017 om 17:30
meer details

catkids
datum en tijdstip 27-11-2017 om 16:00
meer details

 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.