PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 16 mei 2019 Nieuwsbulletin 16 mei 2019
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN
19 mei -  10:00 uur, ds. Fini van Zoelen, gezamenlijke dienst met PKN Wichmond. Het koor Enjoy zingt.
26 mei - 10.00 uur, dhr. Herman Haan
30 mei - Hemelvaartsdag, 9.00 uur, ds. Fini van Zoelen
2 juni - 10.00 uur, mevrouw G. Pols, Zutphen
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
As. zondag, 19 mei, is er een gezamenlijke viering met de gemeente van Wichmond.
We hebben afgesproken om elk jaar zo’n gezamenlijke dienst te houden. Dit keer in Steenderen. Ook verwelkomen we het koor Enjoy. Ze zullen een aantal liederen voor ons ten gehore brengen. Het is de 5e zondag van Pasen en de naam van deze zondag luidt ‘Cantate!’, zing! Een zondag dus om veel te zingen en God te loven. Gemeenteleden van Wichmond: van harte welkom!
Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. In de afgelopen jaren was de kerkdienst op Hemelvaart altijd verbonden met de uitwisseling met de gemeente in Mahlis en omstreken. Als er een groep naar Duitsland afreisde, gebeurde dat na de Hemelvaartsdienst en na de koffie in het Anker. In de kerkenraad hebben we overwogen om de dienst te laten vervallen, maar daar waren we toch niet gelukkig mee. Hemelvaartsdag is één van de feestdagen van de kerk en dan is toch goed dat de kerk open is. U wordt dus van harte uitgenodigd om te komen. 

Hemelvaartsdag – een feestdag? 
Het blijft lastig om het afscheid van Jezus als iets feestelijks  te zien. Kijk naar de leerlingen die enigszins beteuterd naar boven blijven staren als Jezus afscheid heeft genomen en een wolk hem aan het zicht onttrekt. Daarna gaan ze terug naar  Jeruzalem om daar met elkaar te blijven wachten op de belofte van Jezus: de komst van de Heilige Geest. 
Henri Nouwen schrijft in één van zijn boeken, ‘een levende heenwijzing’:
‘Eén van de mysteries van het leven is dat wanneer we aan elkaar denken, we dikwijls dichter bij elkaar zijn dan wanneer we lichamelijk bij elkaar zijn. Want lichamelijk aanwezig zijn, nodigt ons niet alleen uit tot intieme communicatie maar kan deze ook blokkeren of afremmen’.
Inderdaad, die ervaring kennen we allemaal. Je hebt bijv. een uiterst moeizame relatie met je puber en het wil van geen kant. Ruzie, spanningen, conflicten. Maar heel vaak doe je de ontdekking dat als hij/zij de deur uit is en op eigen benen staat, er een andere, betere verhouding komt. Opeens kun je wel met elkaar praten, wordt het zelfs goed en intiem en beginnen die blokkades weg te vallen. Op afstand, bij afwezigheid van de ander, kun je eigenlijk beter naar die ander kijken en zie je opeens ook hoe belangrijk die ander voor je is. Zie je iemands goeie kanten. Komt je liefde weer boven, die vaak geblokkeerd wordt door de lijfelijke aanwezigheid van die ander; met van die kleine irritaties en onenigheden van dien. Hoewel de leerlingen het allemaal nog lang niet kunnen overzien, kan Jezus dat wel en Hij moedigt ze dan ook aan om niet terneergeslagen te zijn. Het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan de Geest, de Trooster, niet tot jullie komen. Jezus gaat binnen in de verborgenheid. Wij zien Hem niet, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Zijn afwezigheid wekt in ons verlangen naar Hem en we mogen kracht putten uit het geloof dat Hij bij de Vader is en daar voor ons altijd bidt. 
Afwezigheid schept ook ruimte. Ruimte voor anderen. Jezus die op aarde is, is slechts voor een beperkt aantal mensen bereikbaar. Maar zijn Geest is niet aan tijd en plaats gebonden, die reikt tot de einden der aarde en tot de dag van vandaag. Deze ruimte moet er komen. Ook daarom is het goed dat Jezus terugkeert naar de Vader. Het is het werk van de Geest dat de boodschap van Jezus Christus zich in zo korte tijd kon verspreiden over dat hele Middellandse Zeegebied en nog verder, tot in onze streken toe. 
Ds. Fini van Zoelen
 
 
Bijbelleesrooster BijbelleesroosterNieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 
 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE
Koninklijke onderscheiding voor Hans Klompenhouwer
Woensdag 8 mei was er een bijzondere bijeenkomst in de kapel in Bronkhorst; ter gelegenheid van het 45 jarige bestaan van de SOGK (Stichting Oude Gelderse Kerken), maar eigenlijk een mooie aanleiding om Hans Klompenhouwer naar de kapel te lokken. Daar was burgemeester Besselink aanwezig om hem de koninklijke onderscheiding op te spelden, in een volle kapel. Hans heeft zich op veel terreinen verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger: voor Nieuw Leven, het zwembad, de buurt en zeker voor de kapel. Vanaf 1994 heeft Hans dienst gedaan in de kapel in Bronkhorst als koster: bruiloften, kerkdiensten, exposities. In die tijd werden er nog diensten gehouden op zondagmorgen. Van 1994 – 2011 deed Hans dit voor de protestantse gemeente Steenderen en Bronkhorst, na 2011 voor de SOGK (Stichting Oude Gelderse Kerken).
Hans was één van ‘onze’ technische mannen. Hij zorgde voor de verlichting in de kapel. En maakt(e)  zich ook verdienstelijk voor de Remigiuskerk en het Anker. Met Bernard Schieven en Bart Boenink heeft hij in 2014 de Remigiuskerk gesausd tot in de gewelven toe. Ook hielp hij bij het realiseren van een keuken en een verrijdbare bar in de kerk.
Nooit is hem een moeite teveel: in de kerk, maar ook voor iedereen die een beroep op hem doet. We feliciteren hem en zijn vrouw Ali van harte met de onderscheiding, een prachtig blijk van waardering.
Namens de prot. gemeente Steenderen en Bronkhorst, Fini van Zoelen 

Eindexamens
Terwijl ik deze kopij zit te schrijven, wordt er in diverse (gym)zalen gezwoegd bij de eindexamens. We wensen jullie een helder hoofd en inzicht toe; en vooral dat je het examen haalt en met succes je schooltijd kunt afronden. 
Ds. Fini van Zoelen
 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Uitnodiging

Ds. Fini van Zoelen gaat eind juni a.s. met emeritaat. 
Op zondag 16 juni 2019 wordt zij ‘losgemaakt’ als predikant van onze gemeente. 

Wij nodigen u vriendelijk uit deze dienst bij te wonen om 14.00 uur in de Remigiuskerk,
Dorpsstraat 20 in Steenderen. Van 13.00 tot 13.45 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. 
Na de dienst is er een informeel samenzijn in de kerk. 

De kerkenraad 


 
 
AGENDA AGENDA
16 juni -  Kerk, vanaf 13.00 uur afscheid  ds. Fini van Zoelen, zie uitnodiging Kerkenraad
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10:00 uur
meer details

concert gemengd koor Steenrewalt
datum en tijdstip 26-05-2019 om 14:30 uur
meer details

Hemelvaartsdag, Kerk
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9:00 uur
meer details

Kerkdienst XXL kinderkerk en jeugdkerk
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10:00 uur
meer details

Pinksteren, Openluchtdienst, m.m.v. Muziekvereniging Nieuw Leven
datum en tijdstip 09-06-2019 om 10:00 uur
meer details

afscheidsdienst ds. Fini van Zoelen
datum en tijdstip 16-06-2019 om 14:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.