PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
De doop De doop

Als ouders hun kind laten dopen, nemen ze de verantwoordelijkheid op zich om hun kind in te wijden in de weg van het geloof en de navolging. Om hen vertrouwd te maken met de Bijbel en Jezus te leren liefhebben, hen in te wijden in de gemeente, door ze mee te nemen naar de kerk. 

Wanneer u de doop wilt aanvragen voor uzelf of voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de predikant of met uw wijkouderling.


Achtergronden bij de doop
 

Keuze
De doop geldt vanaf het prille begin van de gemeente als inwijding, toetreding tot de Kerk. In de eerste eeuwen waren het vooral volwassenen die zich lieten dopen. Later, toen het christendom zich steeds meer had verbreid, kwam de kinderdoop in zwang. In de Protestantse Kerk is de kinderdoop nog altijd de meest voorkomende vorm van dopen. Volwassenen-doop komt ook voor: mensen die in aanraking komen met het Evangelie en er bewust voor kiezen om gedoopt te worden.

Verbond
De overtuiging achter de kinderdoop is de gedachte van het Verbond. In het Oude Testament horen we dat God met zijn volk Israël een Verbond sluit, waar de kinderen vanzelfsprekend bij horen. Het verbondsteken in Israël is de besnijdenis. Door Jezus Christus –zo geloven we– mogen wij in dat Verbond van God met Israël delen en voor ons, gelovigen uit de volkeren, en voor onze kinderen geldt de doop als verbondsteken. 

Aan het eind van het Mattheüsevangelie zegt Jezus: ‘Ga dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb’.

Naast de verbondsgedachte spreekt bij de kinderdoop nog een andere overtuiging mee: dat God ons vòòr is voordat wij ook nog maar iets hebben kunnen doen, kiezen of beslissen. Hij kiest voor òns en die keuze is onvoorwaardelijk. 

Betekenis
De betekenis van de doop is ingrijpend. Een volwassene die zich laat dopen, zal dit ook bewust meemaken: zijn(haar) oude leven afleggen en als volgeling van Jezus een nieuw leven beginnen.

terug
 
 

Paasviering Kerk, doopdienst, m.m.v. de cantorij o.l.v. Joop van Goozen
datum en tijdstip 21-04-2019 om 10:00 uur
Voorafgaande aan de dienst om 8.45 uur het paasontbijt in het Anker.
Zie de agenda en de homepage voor meer info.
Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten in het Anker. meer details

tiende paasontbijt
datum en tijdstip 21-04-2019 om 8:45
meer details

Kerkdienst kerk
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10:00 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 01-05-2019 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst XXL kinderkerk en jeugdkerk
datum en tijdstip 05-05-2019 om 10:00 uur
In deze dienst nemen twee oudste kinderen afscheid van de kinderkerk:  Ize en Frederique maken de overstap naar de jeugdkerk en straks naar Eat & Meet. meer details

gespreksgroep
datum en tijdstip 06-05-2019 om 20:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.