PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Hemelvaart met partnergemeente Mahlis Hemelvaart met partnergemeente Mahlis

Het komende Hemelvaart weekend vieren we het 30 jarig jubileum van het contact tussen de kerkelijke gemeenten Mahlis e.o en Steenderen-Bronkhorst.
Op 10 mei verwachten we vele bekenden uit Duitsland om samen met ons hier in Steenderen het jubileum te vieren.
Tevens zal er in dat weekend aandacht zijn voor het afsluiten van het contact als groep. We willen op persoonlijke titel de contacten voortzetten.

We zijn dankbaar voor de mooie jaren die we met elkaar hebben beleefd. Daarom ook krijgt het weekend als thema “dankbaarheid”.
Op dit moment zijn 4 werkgroepen het weekend aan het voorbereiden en komt er beslist een heel mooi programma naar voren. Iedere werkgroep werkt één of meerdere dagdelen van het weekend uit.

Via deze weg willen we de Protestante gemeente Steenderen en Bronkhorst bedanken voor de ondersteuning die we al die jaren mochten ontvangen.
Met elkaar hebben we prachtige dingen beleefd en die zullen we dan ook uitgebreid delen tijdens het weekend.
Graag zien we u tijdens één of meerdere weekend activiteiten waarover u binnenkort nader wordt geïnformeerd.

Namens de groep, 
Tonnie Huurnink 06-28872549 en 
Reinder Disbergen 0575-441991

 
Geert Groote wandeling Geert Groote wandeling

Henk Knol heeft de Geert Groote wandeling voorbereid en zal ons het een en ander vertellen over zijn leven en de ‘Moderne Devotie’.  Nu heb ik nog nooit van Geert Grote gehoord en ben daarom nieuwsgierig wat deze man mij te vertellen heeft. We beginnen in het Geert Groote Huis waar we een film bekijken over een belangrijk deel van zijn leven. Geert Groote komt als het ware tot leven en wij komen in de sfeer van het einde van de Middeleeuwen (14e en 15e eeuw) en hoe het leven toegaat in die tijd. Veel mensen zijn ontevreden over de Rooms Katholieke kerk. Geert Groote vindt dat de hoge geestlijken een te luxe leventje leiden. Zij hebben geen aandacht voor de gewone gelovigen. Rond 1380 begint Geert Groote een beweging die iets nieuws wilde. Deze beweging noemt men de Moderne Devotie. Mensen die zich aansluiten bij deze beweging keren zich af van het drukke leven in de samenleving. Geert Groote zorgt ervoor dat er huizen komen waar mensen zich helemaal kunnen richten op het geloof en op de verhalen uit de bijbel. Er komen gaandeweg steeds meer van deze huizen, ook wel broeder- en zusterhuizen genoemd. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Polen en Zwitserland. De ideeën van Geert Groote komen zo bij steeds meer mensen terecht. Op het moment dat wij rondlopen in het Geert Groote Huis komen wij een groep mensen tegen die uit de buurt van de grens Zwitserland – Duitsland komen. Zij keren terug naar deze plek van het Geert Groote Huis om te kijken waar het allemaal is begonnen. Onder hen drie jonge mannen die overwegen om in te treden in de gemeenschap aldaar. Een bijzondere ontmoeting.
Met een duidelijk beeld wie Geert Groote is lopen wij achter onze gids Henk aan naar buiten. Enkele gebouwen uit de tijd van de Moderne Devotie zijn afgebroken. Ook zijn er verschillende gevelstenen en bordjes die aangeven waar die gebouwen vroeger gestaan hebben. Wij verwonderen ons over de mooie gebouwen en huizen die we tegen komen. Door op een andere manier door Deventer te lopen zie je prachtige dingen waar je normaal aan voorbij loopt. We wandelen langs de plek waar Geert Groote gewoond heeft. We bekijken het prachtige Buiskensklooster. Hier woonden de zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven. Aan de wand hangt een plaquette met de tekst “Wat pijnigt dat reinigt”. Dat maakt de tongen los en al pratend komen we in een verassend mooie kloostertuin terecht die vol voorjaarsbloemen staat. Een oase, midden in de stad. We komen langs de Latijnse school waar boven een raam een tekst staat die een van de jonge groepsgenoten vertaalt voor ons. Erg handig als je Latijn hebt op school en het zo toe kan passen. Overal horen we boeiende verhalen van Henk over de plekken die van belang zijn geweest. Het Meester Geerthuis, genoemd naar Geert Groote,  is een diaconaal centrum waar tot op de dag van vandaag  mensen welkom zijn in een gastvrije huiskamer. Het is een plek waar je kunt zijn wie je bent, waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en bezielt. 
Ik ben rijker uit Deventer terug gekomen en meer met mij. Het is toch bijzonder dat het gedachtegoed van Geert Groote zo weinig bekendheid heeft gekregen. Een aanrader als u eens in Deventer bent om het Geert Groote Huis te bezoeken.
Ina Wijmenga

 
paasontbijt paasontbijt

Het paasontbijt begint met zang door onder andere enkele kinderen van het Sterrenkoor. Vervolgens kunnen we van een uitgebreid ontbijt genieten, waarbij het doel is: een gezellige ontmoeting met elkaar. De kosten bedragen ook dit jaar slechts 2,50 euro per persoon en 1,00 euro per kind. Maar een ruimere bijdrage mag natuurlijk, want de opbrengst gaat ook dit jaar naar een bijzonder doel. Ditmaal is dat een project voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Oeganda; een project dat dit jaar ook door de kinderkerk wordt ondersteund. (Voor meer informatie: www.projecthoop.nl)
De afgelopen jaren werd het paasontbijt iedere keer door zo’n 80 tot 100 personen bezocht. Daarom is het handig wanneer u zich, vanwege de benodigde inkopen, vooraf opgeeft. Maar ook wie op het laatste moment besluit te komen, is van harte welkom. Opgave is mogelijk via de intekenlijsten achter in het Anker of via de mail: of tel. 0575-452643.

 
Paasactiviteiten voor kinderen Paasactiviteiten voor kinderen

28 Maart: Paas-doemiddag   
Woensdag 28 maart, van 14.30 tot 16.00 uur is er een paas-doemiddag voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in basisschool de Pannevogel.
De Paas-doemiddag
We gaan aan de slag met leuke en lekkere decoraties voor Pasen, luisteren en kijken naar een verhaal en natuurlijk is er iets te drinken en te snoepen. Aan het einde van de middag neem je mooie en lekkere dingen mee naar huis. 
Kom je ook? Geef je dan snel op.
Dit kan met een e-mailtje naar of door een telefoontje naar één van onderstaande mensen. Doe dat voor 23 maart  (en helaas, vol is ook echt vol...) 
Voor de onkosten van deze middag is een vrije gift welkom! Deze kan gegeven worden aan de leiding.

25 Maart: Palmpasen- optocht in Steenderen
Op zondag 25 maart is er in de Remigiuskerk in Steenderen een Palmpasenviering. 
In deze viering maken we bij de kinderkerk een Palmpasenstok waarmee we na de dienst met “Nieuw Leven” een wandeling door het dorp maken. Ieder met zijn/haar eigen stok.
Graag nodigen we  u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. Na de viering is er voor iedereen koffie/ thee of limonade.

1 April: Pasen - Paasontbijt
Op Eerste Paasdag is het Paasontbijt in het Anker: iedereen - van groot tot klein - is welkom.  Neem op Eerste Paasdag dus ook je ouders, broertjes of zusjes mee! Het begint om 8.45 uur. 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er gezellig mee-eten, zouden we het fijn vinden even een berichtje te ontvangen. Dit kan door een mailtje naar de organisatie van het paasontbijt, of door te bellen met Herma.

Iedereen is ook welkom om 10.00 uur in de viering in de Remigiuskerk. 
Kinderen gaan tijdens de dienst naar het Anker waar zij het Paasfeest vieren.

Informatie/opgeven: Marlies Groeneveld tel: 451101 en Herma Hulleman tel: 0650522760
                  

 
40 dagen project kinderkerk 40 dagen project kinderkerk

In de verhalen horen wij vanuit de bijbel verrassende ervaringen van mensen met God.
Hoe kunnen we die verhalen zo over brengen dat kleine en grote mensen voelen dat die verhalen
met hun eigen leven te maken hebben? Dat mensen, klein of groot, gaan vragen: ‘Wat is
jouw geheim van waaruit je leeft?’

We zijn 18 februari gestart  in de kapel in Bronkhorst om 10 uur. Het thema van die zondag is: Het thema van de zondag  was ‘Op zoek naar het geheim van het geluk.’ Alle kinderen hebben een eigen  mooie geheimendoos gekregen. Elke zondag wordt er een geheim in gestopt. Met Pasen worden de geheimen uitgepakt. 
 
De thema’s van de zondagen daarna zijn:
zondag 25 februari 2018   10 uur ’t Anker    -       Geheimzinnig
 
zondag 4 maart 2018         10 uur ’t Anker    -       Ruimte voor het geheim
 
zondag 11 maart 2018        10 uur ’t Anker    -       Het geheim van delen
 
zondag 18 maart 2018        10 uur ’t Anker  -         Het geheim van het graan
 
zondag 25 maart 2018        10 uur ’t Anker  -         Dichterbij het geheim
 
zondag 1 april 2018             10 uur  kerk      -         Het geheim van Pasen
 
Natuurlijk zingen we tijdens dit project ook weer een projectlied.
 
Mocht je niet alle zondagen kunnen of willen komen is dat natuurlijk geen probleem. Kom gerust eens een kijkje nemen. We zien je heel graag!
 
Namens de kinderkerk,
Els, Hennie en Leonie
 

 
winterdienst winterdienst

In de maanden januari tot en met maart vieren we de diensten in het Anker om energiekosten te besparen,
Na de dienst is er zoals altijd koffie, thee en limonade.
De kinderkerk is ook in het Anker. 
Vanaf palmpasen (25 maart) worden de diensten weer in de  kerk gehouden,

 
Bachconcert in Bronkhorst Bachconcert in Bronkhorst

In deze serie staan de 6 sonates centraal die Bach schreef voor viool en clavecimbel. De clavecimbelpartij wordt bij deze gelegenheid uitgevoerd op het monumentale kabinetorgel van Hinsz uit 1739.
In de programmering wordt iedere keer een link gelegd tussen Bach en een verwant muzikaal thema. Dit keer is dat Bach en Italië, de bakermat van de vioolsonate. Naast de 3e en 4e Bachsonate klinken sonates uit de prille barok en van Arcangelo Corelli, de grondlegger van het concerto grosso. Zo is mooi de ontwikkelingsgang te volgen van de sonatevorm: van de improvisatorische stijl in de vroeg-barok, via de formalisering in de hoog-barok naar de perfectionering van Bach in de laat-barok.
Wat velen niet weten is dat Bach in zijn jonge jaren bewerkingen maakte voor toetsinstument van concerten van Italiaanse componisten. Dat leverde spectaculaire stukken op. Als voorbeeld hiervan zal een door Bach gearrangeerd hoboconcert van Alessandro Marcello klinken.
Datum is 25 februari om 20:00 uur.
Uitvoerders zijn Hans Rijkmans, viool en Joop van Goozen, orgel.
De toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.
De eerste 2 Bachconcerten waren een groot succes. Kom tijdig om verzekerd te zijn van een zitplaats!

 
Sirkelslag Sirkelslag

Via rechtstreekse live verbindingen en via Facebook en Twitter staan bij Sirkelslag alle groepen in verbinding met elkaar, om te zien hoe de wedstrijdverhoudingen liggen en om foto’s en reacties met elkaar te delen. Ook dit jaar was de presentator Klaas van Kruistum, bekend van tv-programma’s als Checkpoint en Zapplive. Als rode draad binnen dit geheel was gekozen voor het bijbelse verhaal van koningin Esther, die door allerlei moeilijkheden heen en een keuze voor ‘onvoorwaardelijke liefde’ haar doel weet te bereiken. Voor de deelnemende jongeren waren er ook allerlei uitdagingen op gebied van communicatie, behendigheid en creativiteit, om het uiteindelijke doel te halen. Met bijzondere activiteiten, zoals het ondergaan van een schoonheidsbehandeling met slagroom en chips en zelfs het eten van geroosterde meelwormen met behulp van stokjes. Er was geen enkele Steenderense deelnemer die hiervoor terug schrok. Het leverde hen dan ook een maximale score aan punten op. Uiteindelijk kon de avond worden afgesloten met een feestje, passend binnen de traditie van het Purimfeest van koningin Esther.

 
terugblik eat & meet terugblik eat & meet

Eat & Meet: het vijfde seizoen is van start gegaan
Samen eten en een thema aansnijden op verschillende manieren met allerlei werkvormen blijkt goed aan te slaan.
Al voor het vijfde jaar is er een groep van start gegaan onder leiding van Marieke, Henk en Marion.
Jongeren uit Steenderen tussen de 12 en 15 jaar uit allerlei verschillende kerken komen 1x per twee weken bij elkaar.
 De thema’s die aan de orde kwamen zijn bijvoorbeeld: Iedereen mag er zijn zoals hij of zij is, hoe besteed je je geld, wat is nu eigenlijk belangrijk voor je, wie is Jezus voor jou, wat vieren we eigenlijk met Kerst.
Altijd verbinden we er een Bijbelverhaal aan, maar we doen ook uitdagende spellen en zijn we creatief met collages of doen we proefjes met skittles.
We eindigen de avond ( anderhalf uur)met een kaars en noemen iets wat ons bezighoudt als gebed. Er is ruimte voor ieders inbreng en er wordt geluisterd naar elkaar. Het is fijn om elkaar beter te leren kennen, maar vooral ook bezig te zijn met ons eigen geloof, twijfel en onze vragen.
We hopen dat meer jongeren uit Steenderen zich aansluiten.
Via de whats app houden we elkaar op de hoogte van de data van de bijeenkomsten.
Het is altijd erg gezellig en we ervaren een open en vertrouwde sfeer.
Dus heb je zin, kom er bij.
 
Hartelijke groet,
Henk en Marion Knol, Marieke de Witte
Voor meer informatie, bel gerust
0575452643
 
 
 

 
Historische vleugel in Steenderen Historische vleugel in Steenderen

Historische vleugel in gebruik genomen
Op zondagmiddag 21 mei werd tijdens het concert van Full House & Friends een authentieke vleugel in onze kerk in gebruik genomen. Lucian Venderink speelde een Prelude van Johann Sebastian Bach en begeleidde daarna Full House op dit bijzondere instrument.
Het gaat namelijk om een instrument dat de Zwitserse vleugelbouwer Jacques Trost vervaardigde omstreeks 1890 te Zürich. De vleugel werd aan het kerkgebouw geschonken door mevrouw Franke uit Diepenveen. Zij kreeg dan ook tijdens het concert op 21 mei als waardering hiervoor een bos bloemen overhandigd.
Naast het Mitterreither orgel is deze Trost-vleugel het tweede historische instrument in onze kerk, dat tijdens concerten, maar natuurlijk ook tijdens de kerkdiensten gebruikt kan worden.

 

 
Terugblik Sirkelslag Terugblik Sirkelslag

Sirkelslag Young: tof dat je erbij was!
Op vrijdagavond 3 februari speelden 10 teens weer Sirkelsag. Een avond met leuke opdrachten in een landelijke competitie met meer dan 600 teams. De opdracht om huis aan huis levensmiddelen te verzamelen voor de Voedselbank, leverde maar liefst 150 producten op! Die zijn inmiddels naar de Eetketen in Zutphen gebracht. We kijken uit naar Sirkelslag 2018! Check hier de foto's!

 
Een Festival of lessons & carols op 17 december Een Festival of lessons & carols op 17 december

Het wordt al een mooie traditie: de cantorij van Steenderen aangevuld met zangers uit Zelhem en omstreken  verzorgen een zogeheten Festival of Carols and Lessons. Teksten en muziek passend bij de Advent  en Kersttijd.
Het geheel staat onder leiding van Joop van Goozen en de aanvang is 16:30 uur.

 
46 jaar bloemendienst Dinie Wunderink 46 jaar bloemendienst Dinie Wunderink

In september 1970 werd binnen de Protestantse kerk van Steenderen de bloemendienst opgezet. Dat gebeurde al die jaren door vrijwilligers, onder leiding van mevrouw Dinie Wunderink-Harenberg. Het doel van de bloemendienst is om gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen of die dat om een andere reden nodig hebben, een bos bloemen te bezorgen. Het is inmiddels al 46 jaar dat Dinie Wunderink zich voor de bloemendienst heeft ingezet; en dus werd het tijd om haarzelf ook eens ‘ín de bloemetjes te zetten’. Op zondag 24 juli kreeg zij daarom een bos bloemen en een fraaie ets overhandigd uit handen van ds. Fini van Zoelen en Riek Linde, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Kerk van Steenderen. “Alles wat Dinie Wunderink deed voor de bloemendienst en voor de Hervormde Vrijwilligers Dienst kwam uit een goed hart. En daarbij had ze een groot netwerk: ze had intensief contact met predikanten en gemeenteleden. We willen op deze manier onze dank aan haar overbrengen.”

Hier vindt u de toespraak door Riek Linde, voorzitter van de kerkenraad.

lees meer ยป
 
Bekijk de foto's van de kerstmusical Bekijk de foto's van de kerstmusical

Foto's kerstmuscial
Op 23 december brachten zo'n 25 kinderen uit de voormalige gemeente Steenderen weer een echte kerstmuscial. Onder leiding van Els Veraart en Carlon Loeffen oefenden ze wekenlang, het werd een mooi begin van het kerstfeest. Muscial gemist of nagenieten? Op Achterhoekfoto vindt u een terugblik en de foto's gemaakt door Liesbeth Spaansen.

 
Discover Lunch Discover Lunch

Discover Lunch: voor jong en oud
Na de eerste Discover-Lunch in oktober kwamen we op 22 november opnieuw bijelkaar voor een open lunchontmoeting. Een ontmoeting met inhoud voor jong en oud in het Anker. We gingen beide keren gesprek rondom een boeiend en alledaags  thema, deelden ervaringen, maakten plezier en aten samen. Ook de kinderen hadden een leuke tijd met een eigen programma, ze zorgden zelfs voor vers gebakken brood.


 
Inzamelactie Voedselbank Inzamelactie Voedselbank

De diaconie organiseert ook dit jaar weer een inzamelactie van levensmiddelen voor de Voedselbank in Zutphen. U kunt voor èn na de dienst van woensdag 4 november boodschappen brengen in de zijbeuk van de kerk. Wij denken aan blikken groente, macaroni, rijst, spaghetti, sauzen, bloem, soep, hagelslag, jam, sap. Of bijvoorbeeld verse groente, fruit of aardappelen uit uw eigen tuin, iets lekkers voor de kinderen etc.

Wanneer u niet naar de kerk kunt komen, maar toch de actie wilt steunen met boodschappen neem dan contact op met een diaken. Contactgegevens vindt u op deze pagina. Wij rekenen weer op u! 

Met vriendelijke groet, De diaconie

 
Project kinderkerk Project kinderkerk

Project Kinderkerk: "Onze wereld" 
We zijn al een poosje bezig met ons kinderkerk project Onze Wereld. We zijn begonnen met het maken van prachtige huizen. Daarna zijn we onze straat en onze wereld steeds verder aan het uitbouwen. De kinderen zijn super enthousiast en bedenken de meest geweldige dingen. Iedere week komt er iets bijzonders bij, mis het niet en kom zondag ook!

 
stiltehoek stiltehoek

Hier kan men zondags voor de dienst een kaarsje aansteken. Ook ligt er een Bijbel die de mogelijkheid geeft een tekst open te leggen van het gedeelte uit de Bijbel dat op dat moment het meeste aanspreekt. 

Men kan ook een gedachtenis of voorbede voor de gebedsavond opschrijven in het gebedenboekje op de lezenaar. 
In de nis is een gedenkwand geplaatst met daarop een geschilderde regenboog. 
Vanaf het nieuwe kerkelijk jaar (advent 2014) worden hier alle overleden gemeenteleden herdacht.

 
Avondgebed Avondgebed

Ook dit seizoen bent u of ben jij weer van harte welkom om aan te sluiten bij het Avondgebed: iedere eerste woensdag van de maand in Het Anker. We volgen een korte liturgie waarin plaats is voor zingen, Bijbellezing, gedicht en gebeden. Er is genoeg dat ons bezig houdt, waarvoor we kunnen en willen bidden en danken.

 Op onze eigen pagina vindt u meer informatie.

 
Oppasdienst bij speciale diensten Oppasdienst bij speciale diensten

De kinderen van 0 tot 4 jaar zijn op speciale zondagen (hoogtijdagen en doopdiensten) van harte welkom in de crèche. De data vindt u in het rooster onder Kerkdiensten.
 

 
 

Palmzondag, Kerk
datum en tijdstip 25-03-2018 om 10:00 uur
meer details

Eat & Meet
datum en tijdstip 25-03-2018 om 17:30
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 28-03-2018 om 10:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.