PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst

Met open oren en ogen,
voor mensen om ons heen.

We ontmoeten u graag in en rondom onze gemeente. Lees hier meer over ons.

Iedere zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom bij onze vieringen. Vanaf  januari vinden de diensten plaats in kerkelijk centrum Het Anker, vanaf Palmpasen 'kerken' we in de Remigiuskerk. Na afloop nodigen we u of jou graag uit voor koffie, thee of limonade!

Een overzicht van komende diensten vindt u onder Kerkdiensten. Diensten zijn terug te luisteren via deze link.

Wanneer u ons full colour kerkblad Kerk Zijn digitaal wilt ontvangen  kunt u zich aanmelden bij Bart Boenink. Kerk Zijn verschijnt 6 x per jaar.

 
NIEUWS NIEUWS
Sirkelslag Kids op 20 november groot succes!
Voor het eerst in Steenderen  en wat hebben ze een plezier gehad.  Aan de hand van het verhaal van de reis van Paulus over zee werd het thema vluchtelingen uitgewerkt. Met verschillende spellen zoals een estafettespel, geluidenspel en een rebus konden punten verdiend worden en op die manier speelden meer dan 130 teams in het land tegen elkaar. Maar zoals zo vaak geldt ook hier:  Meedoen is belangrijker dan winnen en ze hebben samen veel lol gehad.. Kijk hier voor de foto's.


Actie schoenendoos: bijna 200 dozen !
De schoenendoosactie van de leerlingen van de basisscholen De Rank in Toldijk en De Pannevogel te Steenderen kon feestelijk worden afgesloten tijdens de oecumenische dienst op zondag 15 november in de Remigiuskerk. Lees verder.  Bekijk hier de foto's en kijk de dienst terug op Diensten online.


Goed nieuws! Ds. Hubertien Oostdijk – van Andel heeft het beroep aangenomen! 
Ze schrijft o.a. in haar mail: 
Na het goede bezoek op 3 november jongstleden zei ik jullie al dat het goed voelde en dat ik niet de volle termijn van drie weken zou gaan nemen.
Langs deze weg wil ik jullie dan ook laten weten dat ik van harte en volmondig ja zeg!
Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking.

Kerkdiensten: maximaal 30 personen en opgave vooraf 
Op 5 oktober zijn er door de overheid opnieuw verscherpte maatregelen afgekondigd. De kerkdiensten kunnen door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Tevens is besloten de diensten te gaan  verplaatsen naar Het Anker. Om zeker te zijn van een plaats in  deze diensten geeft u zich vooraf op. Hoe en wat leest u in het Nieuwsbulletin.


Online-diensten en geluidsopnames
Geluidsopnames van onze diensten zijn terug te vinden onder Diensten online Tussen 10 mei en 26 juli zonden we wekelijks korte vieringen uit via YouTube. Deze werden vooraf opgenomen in de kerk m.m.v. wisselende voorgangers, organist Gert Oldenbeuving en anderen, enkele leden van de cantorij en lectoren. U kunt de diensten nog beluisteren én bekijken via de knop Diensten online. Daar vindt u het geluidsbestand, de link naar het videokanaal én de link naar de liturgie.

Collectes 
Kunt of durft u nog niet naar de kerkdiensten? Dan kunt u uw gIften overmaken op onze bankrekeningnummers. Ook als u (nog) niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters: 
Diaconie:  
Het Anker:
NL14RABO0361103352 
NL11RABO0361100884
 NL07RABO0361156537


Wat te doen bij een overlijden?
Onze gemeente is momenteel vacant. Bij het overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met dhr. Ab Garritsen. Hij stemt met de uitvaarverzorger uw wensen af, waaronder óók het contact met een predikant. U benadert de predikant dus zelf niet. Meer informatie vindt u hier.
 
 

Kerkdienst, Anker, tweede advent, m.m.v. vocal groep Full House
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10:00 uur
meer details

Sterrenkoor repetitie
datum en tijdstip 07-12-2020 om 15:30 uur
meer details

kerstverkoop
datum en tijdstip 12-12-2020 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, Anker, derde advent
datum en tijdstip 13-12-2020 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.